Technologie INFRACLIMA- absolutní vítěz v úsporách energií a zdravém bydlení

energetická_revoluce

3 pilíře technologie INFRACLIMA

Technologie INFRACLIMA je postavena na 3 základních pilířích, které vzájemnou interakcí umožňují dosažení dosud nemyslitelných úspor energie a udržování nadstandardní celoroční tepelné pohody a zdravého bydlení
více informací...

STOP

Stručný princip

Nízkopotenciální systém INFRACLIMA určený pro plnoplošnou aplikaci umožňuje kontrolované udržování celoroční tepelné pohody. Kapilárními rohožemi instalovanými do podlahy, stěn a stropu místnosti proudí teplonosná látka o teplotě 22 +/-1°C po celý rok, která nahřívá (v zimě) / chladí(v létě) povrch stavebních konstrukcí.
Sáláním ze všech stran je pak možné dosáhnout tepelné pohody obyvatel již při takto nízkých teplotách.

Jedná se o jediný systém, u kterého lze využít k dosažení tepelné pohody teplot vody v systému o polovinu nižší něž je teplota lidského těla a právě tato nízká teplota posouvá revolučním způsobem hranice využitelnosti solární energie v oblasti vytápění a chlazení- tedy vytváření tepelné pohody v obytných budovách.
Jedná se o tak zásadní změnu, že ve zmíněném systému přestává platit obecně vžitá terminologie. Pojmy teplo a chlad se z pozice systému INFRACLIMA slučují. V daném případě správný technický termín pro tento jev prozatím chybí.

Ohlédnutí za historií:

Přes 600 000 let - od doby, kdy je člověk člověkem- odedávna touží po dosažení co nejlepších podmínek pro své žití. Jednou ze základních podmínek je i tepelná pohoda, která se zpětně odráží na jeho fyzickém a psychickém stavu.
Zpočátku jediný využívaný zdroj tepla - Slunce byl o několik stovek tisíc let později doplněn o první oheň, který v rozličných úpravách (uzavřením ohniště a odvodu kouře mimo vytápěnou místnost) v podobě krbů a kamen přetrval až do nedávné historie. Sálavým teplem - elektromagnetickým vlněním byla vyhřívána lidská obydlí od prapočátku našeho druhu. Jarní paprsky Slunce či posezení u ohně zůstalo velmi příjemnou záležitostí obzvláště v dnešní době.
Novodobá historie totiž spíše kladla důraz na rozvedení tepla do všech místností, které byly a jsou vybavovány nejčastěji otopným tělesem (radiátorem). Sálavá- radiační složka sdílení tepla byla na úkor konvektivní- proudění teplého vzduchu výrazně potlačena a to z hlediska příjemného pocitu- tepelné pohody - byl krok zpět.

Systém INFRACLIMA je návratem k pro člověka přirozenému způsobu sdílení tepla s následujícími výhodami.

  1. zdravotní hledisko a tepelná pohoda
  2. ekologie a úspory energie
  3. ekonomika systému
  4. regulace
  5. technologické hledisko
  6. univerzální využití

Novinky

4.4.2016

zahajujeme prodej balkonových květin 2016

prodej květin 2016
22.12.2015

PF2016

Přejeme Vám příjemné prožití Vánočních svátků a úspěšný nový rok 2016
22.12.2015

NOVÉ SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKY

drcení bioodpadu

více novinek...