INOVAČNÍ CENTRUM PRO TRANSFORMACI NEVYČERPATELNÉ ENERGIE

Datum: 4.6.2013
obrázek
výzkum a vývoj vč. zkušebních aplikací v oblasti tepelné techniky

- aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti tepelné techniky

- maximální využití přímé a difuzní sluneční energie pro zabezpečení tepelné pohody

- využití sluneční energie akumulované v horní vrstvě zemské kůry

- analýza dalších možností úspor při provozu budov (umělé osvětlení, cirkulace TV, úspora pitné vody aj.)