Inovace a vývoj

technologie INFRACLIMA® díky nízké provozní teplotě otevírá nové možnosti využití alternativních zdrojů energie a odpadního nízkopotenciálního tepla

  • vývoj v oblasti akumulace tepla změnou skupenství ve spolupráci s VUT Brno
  • chlazení olejů z výroby pomocí technologie INFRACLIMA®- vytápění sousedních prostor
  • absorbční chlazení v kombinaci se solárními kolektory
  • nočníK - noční kolektor pro chlazení
  • projekt Slunečnice - otočný stojan s vakuovými slunečními kolektory

Významná ocenění technologie Infraclima