EKONOMIKA SYSTÉMU

Zásoba fosilních paliv je omezená, vyčerpání zdrojů při současné spotřebě je odhadováno v řádech desítek let, spotřeba energie/ os. má vzrůstající tendenci. Jedním z největších současných „žroutů“ energie v globálním měřítku je vedle průmyslové výroby právě provoz stavebních objektů. Tento fakt nabízí obrovský potenciál energetických úspor, kterých lze s využitím systému INFRACLIMA dosáhnout.

Systém INFRACLIMA přináší tyto výhody:

 • systém je nízkopotenciální, funguje s nejnžšími možnými teplotami
 • celoročně stejná teplota teplonosné látky- vody 22+/-1°C
 • otevírá možnost využít všech nízkoteplotních ekologických zdrojů tepla
 • celosezonní využití solárních systémů pro vytápění
 • ve spojení s tepelnými čerpadly výrazně přispívá ke zlepšení topného faktoru (na 1 vloženou kWh je vyrobeno cca 6-7 kW tepla a umožňuje přirozené chlazení během letního provozu)
 • využití nízkoteplotního odpadního tepla z výrobních technologií – přímé využití bez tepelných čerpadel
 • využití geotermálního tepla v termálních oblastech - přímé využití - bez tepelných čerpadel.
 • orientací na obnovitelné zdroje spoří zdroje fosilní
 • vhodné k velkoplošnému chlazení přirozenými zdroji chladu jako jsou studniční voda nebo zemský chlad - chlazení s téměř nulovou spotřebou energie (pouze příkon oběhového čerpadla)
 • pasivně- solární architektura - účinné využití pasivních solárních zisků pro krytí potřeby tepla (přenos lokálních zisků do centrální akumulace)
 • oproti klasickým systémům vytváří stejnou tepelnou pohodu při vnitřní teplotě o cca 2-5°C nižší- tím se spoří 12-30% na nevyrobeném teple.
 • vyráběno z recyklovatelného plastu PP-R nové generace