INOVACE A VÝVOJ

Aplikovaným výzkumem a vývojem v oblasti nízkoteplotních systémů, úspor energie při vytápění a chlazení a využití odpadního a nízkopotenciálního tepla se zabýváme již od roku 2000.

Vysoký potenciál úspor primární energie díky využití alternativích obnovitelných zdrojů energie a odpadního tepla při kombinaci s plnoplošně instalovanými kapilárními rohožemi

Kombinace solární vakuové solární kolektory + nízkoteplotní tepelné čerpadlo země (zemní akumulátor pod objektem)/voda + plnoplošně instalované kapilární rohože=až 97% úspora energie.

Roční provozní náklady rodinného domu s užitnou plochou 150m2 na vytápění a chlazení cca 2500-3000Kč/rok. 

Pilotní projekt NEdům (nízkoenergetický dům) Zápy (2004)

DSC02760 DSC02932 DSC03538 DSC03918 DSC04585 IMG_4355

Pilotní projekt plnoplošné instalace kapilárních rohoží, hlavní zdroj tepla vakuové sluneční kolektory napojené na AKU nádrž, tepelné čerpadlo země/voda s primárním okruhem tvořeným zemním akumulátorem (3x slinka horizontální cca 1m pod podkladní deskou RD). Spotřeba elektrické energie na vytápění a chlazení RD  500-750kWh/ rok (v závislosti na průběhu otopného období), pasivní bezkompresorové chlazení.

Parametry tepelné pohody měřeny katedrou techniky prostředí ČVUT FS. Zápis z provedeného měření zde:

VVI Kapilary