OSTATNÍ PROJEKTY

Kapilární rohože - ideální klima pro rostliny

Další oblast využití kapilárních rohoží je všude tam, kde se pěstují rostliny klasické i exotické. Skvělou volbou jsou pro vytápění a klimatizaci profesionálních skleníků. Podívejte se na vybrané reference - experimentální skleník a reprezentativní vstupní halu naší společnosti. V případě zájmu nás můžete po domluvení schůzky také navštívit.

 Experimentální skleník Zápy - 2016

Temperování zajištěno kapilárními rohožemi instalovanými v podlaze a ve stěnách jednotlivých stupňů + v obvodových stěnách objektu skleníku

Skleník Zápy Skleník Zápy 151 Ideální klima pro rostliny - skleník Zápy Temperování kapilárními rohožemi Skleník  Kapilární rohože Skleník Zápy

Vstupní schodišťová hala - 2009 - provozovna Infraclima Zápy 151

Tepelná pohoda a optimální prostředí pro růst tropických rostlin zajištěna pomocí kapilárních rohoží instalovaných v podlaze, stěnách a stropě.

Schodišťová hala Zápy  Schodišťová hala Zápy 151 Ideální klima pro rostliny - vstupní hala Zápy  Ideální klima pro rostliny - schodišťová hala Zápy  Kapilární rohože - vstupní hala Zápy