ZDRAVOTNÍ HLEDISKO A TEPELNÁ POHODA

V době, kdy téměř 50% populace trpí určitou formou alergie, kdy uvnitř budov člověk stráví průměrně ¾ života by mělo být zdravotní hledisko při koncepčním řešení stavby jedním z nejdůležitějších. Velmi často však bohužel bývá úplně opomíjeno dokud člověk sám nemá alergika přímo v okruhu svých nejbližších.

Systém INFRACLIMA přináší tyto výhody:

  • sdílení tepla sáláním - funguje bez proudění vzduchu - nevíří prach
  • vlivem nízkých teplot teplonosné látky nedochází k přepalování prachových a biologických částic
  • je prevencí vzniku plísní a přemnožení roztočů
  • zabraňuje alergickým a respiračním onemocněním
  • působí blahodárně na psychiku- vyvolává optimistické pocity podobné působení při fotoléčbě nebo při slunečním záření na jaře
  • rovnoměrné rozložení teploty po povrchu sálavé plochy
  • malý rozdíl (teplotní spád) mezi teplotou teplonosné látky a povrchovou teplotou (pouze 2-3°C)