Ekonomika systému

Vymezení skutečných cen jednotlivých energií a paliv je velmi složité. Do výpočtů nebývají zahrnuty veškeré externality a ekologicky získaná energie z obnovitelných zdrojů je poté ve srovnání prezentována jako ekonomicky zcela nesmyslná. Při absenci ekologických daní a finanční podpory státu je velmi obtížné technologie využívající obnovitelné zdroje prosadit.

Další z možností je plné využití energie, kterou máme k dispozici zdarma a v dostatečném množství již od prvopočátku - energie Slunce.

Při využití systému INFRACLIMA lze snížit spotřebu energie na cca 5-20% oproti tradičním způsobům vytápění, navíc při zlepšeném komfortu bydlení. Zvýšené investiční náklady na pořízení systému jsou kompenzovány úsporami za nespotřebovanou energii. Návratnost systému se pak pohybuje mezi 5-8 roky.

systém INFRACLIMA přináší tyto výhody:

  • orientací na obnovitelné zdroje využívá teplo, které je zdarma
  • posun hranice využití sluneční energie pro vytápění budov
  • úspora až 98% provozních nákladů
  • chlazení prostor s prakticky nulovými náklady
  • velmi rychlá návratnost